Helena Segerstedt

Jag löser dina svordomar

Administration / Projektledning / Nätverk

Arbetsmiljö

Tjänst: arbetsmiljö

Mår du bra så presterar du bra

Personalfrågor spelar roll! Utan våra kollegors fysiska och psykiska hälsa så fungerar inte verksamheten. Stressrelaterade psykisk ohälsa är den numera mest vanligaste orsaken till sjukskrivningar enligt Folkhälsomyndighetens undersökning från 2018.

Jag arbetar som konsult inom arbetsmiljö och bygger tillsammans med företagets ledare strukturer och ser över er OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö).

1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.

En kvinna ler mot kameran, hon håller en bukett blommor i handen.
  • Lagar/föreskrifter
  • Följa upp sjukfrånvaro, semester, personalfrågor
  • Skapa personalhandbok och arbetsmiljöhandbok med policy och delegeringsansvarslista
  • Kartlägga och göra riskbedömningar för att sedan supportera i att skapa eventuella åtgärdsplaner
  • Genomföra skyddsronder
  • Supportera medarbetarsamtal
  • Genomföra arbetsplatsutredningar för att minimera sjukskrivningar
  • Erbjuda justeringar på arbetsplatsen enligt föreskriften om belastningsergonomi
Ring oss Kontakt