Arbetsmiljö

Mår du bra så presterar du bra

Personalfrågor spelar roll! Utan våra kollegors fysiska och psykiska hälsa så fungerar inte verksamheten. Stressrelaterade psykisk ohälsa är den numera mest vanligaste orsaken till sjukskrivningar enligt Folkhälsomyndighetens undersökning från 2018.

Jag arbetar som konsult inom arbetsmiljö och bygger tillsammans med företagets ledare strukturer och ser över er OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö).

1 §
Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.