Office
Management

Office management

Jag genomför upphandling av nya leverantörer eller omförhandling på befintliga avtal, blir inköpsansvarig av det ni behöver till verksamheten, kurser, möten etc.

Jag arbetar brett inom företaget och supporterar verksamheten i sin helhet. Kundfakturering (sortera och kontera), leverantörsfakturor och avtalshantering. Jag kan också bli er kontaktperson mot leverantörer med ansvar för upphandlingar av diverse kontorsfunktioner t.ex. kaffemaskiner, skrivare, fotograf, telefonabonnemang, IT, resebolag etc. Beställning av catering vid ledningsmöten etc.